افتخارات

جوایز

افتخارات و جوایز

  • برترین میکروبلاگ ایرانی در چهارمین جشنواره وب ایران به انتخاب داوران و کاربران / دنبالر / ۱۳۹۰
  • برترین شبکه اجتماعی ایرانی در چهارمین جشنواره وب ایران به انتخاب کاربران / دنبالر / ۱۳۹۰
  • برترین شبکه اجتماعی ایرانی در پنجمین جشنواره وب ایران به انتخاب کاربران / دنبالر / ۱۳۹۱
  • مقام نخست تیم فکر بکر در ماراتن برنامه نویسی گردشگری هاکاتوریسم / میرزا بلد / ۱۳۹۵
  • نامزد دریافت عنوان برترین شرکت طراحی سایت در نهمین جشنواره وب ایران / ۱۳۹۵
  • نامزد دریافت عنوان برترین شرکت طراحی سایت در دهمین جشنواره وب ایران / ۱۳۹۶

 

در رسانه‌ها