طراحی تندیس دومین جشنواره از ویژه برنامه شب‌های میهمانی خدا

طراحی تندیس دومین جشنواره از ویژه برنامه شب‌های میهمانی خدا
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : نیما صابری
رنگ‌ها :
سفارش : مشتری

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم