توسط نیما صابری
۱۹ تیر ۱۳۹۶

تصاویر و المان‌های تزئینی تجربه کاربری را بهبود نمی‌دهند

آزمون‌های کاربردپذیری و مطالعات دنبال نمودن حرکات چشم کاربران نشان می‌دهند که تصاویر و المان‌های گرافیکی تزئینی به ندرت بر ارزش یک وب‌سایت افزوده و اغلب به بهبود تجربه کاربری آسیب می‌زنند.
چنین تصاویر و المان‌هایی که معمولاً بی‌ارتباط به موضوع وب‌سایت بوده، برای پر کردن فضا استفاده شده و اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند، ممکن است در نهایت نادیده گرفته شده و حتی منجر به ناراحتی کاربر شوند.

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم