پوستر «فیلم کوتاه طمع»

پوستر «فیلم کوتاه طمع»
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۴ ساعت
سفارش : مشتری

طراحی پوستر «فیلم کوتاه طمع» که به وسیله‌ی فتوشاپ طراحی شده است …

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم