پوستر «تزئینات ساختمانی ایده»

پوستر «تزئینات ساختمانی ایده»
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۱ ساعت
سفارش : مشتری

طراحی پوستر «تزئینات ساختمانی ایده» توسط برنامه فتوشاپ …

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم