کارت ویزیت مطب دندانپرشکی «دکتر بدخش»

کارت ویزیت مطب دندانپرشکی «دکتر بدخش»
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۱ ساعت
سفارش : مشتری

کارت ویزیت مطب دندانپرشکی «دکتر محرمعلی بدخش» که با نرم‌افزار فتوشاپ طراحی گردیده است.

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم