طراحی بنر تبلیغاتی «فروشگاه چند منظوره رائی»

طراحی بنر تبلیغاتی «فروشگاه چند منظوره رائی»
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۲ ساعت
سفارش : مشتری

بنر تبلیغاتی «فروشگاه چند منظوره رائی» که به وسیله‌ی فتوشاپ طراحی شده است.

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم