طراحی پوستر تبلیغاتی «کانون آگهی و تبلیغاتی نقطه‌نما»

طراحی پوستر تبلیغاتی «کانون آگهی و تبلیغاتی نقطه‌نما»
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۱ ساعت
سفارش : مشتری

پوستر تبلیغاتی «کانون آگهی و تبلیغاتی نقطه‌نما» که به وسیله‌ی فتوشاپ طراحی شده است.

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم