طراحی پوستر تبلیغاتی «آژانس هواپیمایی سیاحان»

طراحی پوستر تبلیغاتی «آژانس هواپیمایی سیاحان»
نوع :
طراحی گرافیک
تبلیغات
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۲ ساعت
سفارش : مشتری

پوستر تبلیغاتی «آژانس هواپیمایی سیاحان» که به وسیله‌ی فتوشاپ طراحی شده است.

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم