پوستر فیلم کوتاه «روایت ناتمام دریا»

پوستر فیلم کوتاه «روایت ناتمام دریا»
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۲ ساعت
سفارش : مشتری

پوستر فیلم کوتاه «روایت ناتمام دریا» که با نرم‌افزار فتوشاپ طراحی گردیده است.

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم