مهر «شرکت ایده‌ال تجارت کاسپین»

مهر «شرکت ایده‌ال تجارت کاسپین»
نوع :
طراحی گرافیک
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : جواد منادی
رنگ‌ها :
مدت کار : ۲ ساعت
سفارش : مشتری

طراحی مهر «شرکت ایده‌ال تجارت کاسپین» که توسط نرم‌افزار Adobe Photoshop و Adobe Illustrator طراحی شده است.

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم