وب‌سایت «فکر بکر»

وب‌سایت «فکر بکر»
نوع :
وب‌سایت
رابط کاربری
تکنولوژی و ابزار :
HTML5
jQuery
Bootstrap
طراح : نیما صابری
رنگ‌ها :
آدرس : fekrebekr.com
اسکرین‌شات : مشاهده تصویر
مدت کار : ۱ روز
سفارش : مشتری
نگارش : ۱

طراحی صفحه‌ی آغازین وب‌سایت «فکر بکر» به آدرس fekrebekr.com …

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم