وب‌سایت «مدیران»

وب‌سایت «مدیران»
نوع :
وب‌سایت
رابط کاربری
تجربه کاربری
برنامه نویسی
تکنولوژی و ابزار :
HTML5
Material Design
PHP
jQuery
Bootstrap
طراح : نیما صابری
برنامه نویس : محمدحسن مزروعی + ۲ نفر دیگر در فکر بکر
رنگ‌ها :
آدرس : modiran.com
مدت کار : ۱ سال
سفارش : مشارکتی
نگارش : ۱

طراحی رابط کاربری، توسعه تجربه کاربری و برنامه نویسی وب‌سایت مدیران به آدرس modiran.com که به صورت مشارکتی در قالب تیم فکر بکر اجرا گردید …

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم