لوگوی «uxDev»

لوگوی «uxDev»
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : نیما صابری
رنگ‌ها :
مدت کار : ۲ ساعت
سفارش : داخلی

طراحی لوگوی اختصاصی uxDev برای وب‌سایت uxdev.ir …

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم