رابط کاربری «آزمون شخصیت»

رابط کاربری «آزمون شخصیت»
نوع :
وب‌سایت
رابط کاربری
تکنولوژی و ابزار :
HTML5
Material Design
jQuery
Bootstrap
طراح : نیما صابری
رنگ‌ها :
آدرس : modiran.com/personalityanalysis/mbti
مدت کار : ۱ ماه
سفارش : مشارکتی
نگارش : ۱

طراحی رابط کاربری و برنامه نویسی فرانت‌اند «آزمون شخصیت شناسی مایر» برای پروژه‌ی مدیران …

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم