لوگوی «الکترو معین»

لوگوی «الکترو معین»
تکنولوژی و ابزار :
Photoshop
طراح : نیما صابری
رنگ‌ها :
مدت کار : ۲ ساعت
سفارش : مشتری

طراحی لوگوی شرکت «الکترو معین»، فعال در صنعت الکترونیکی …

آثار منتخب

از بابت اجرا یا مشارکت در اونها خوشحالیم